Powrót do listy

Człowiek najlepszą inwestycją – 20 lat Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie świętokrzyskim

2024-08-01 08:00

2024-11-21 16:00

Kielce, Uniwersytecka 15,
Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK w Kielcach

Wydarzenie nie będzie tłumaczone na język migowy

Opis

W ramach członkostwa w Unii Europejskiej Polska ma możliwość korzystania z jednego z najstarszych funduszy strukturalnych Wspólnoty, a mianowicie Europejskiego Funduszu Społecznego. W centrum działań EFS są ludzie, a projekty realizowane ze wsparciem funduszu kierowane są do różnych grup społecznych.

W ramach obchodów 20-lecia członkostwa Polski w UE zostanie zorganizowana debata na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, podczas której zostaną przedstawione wyniki badań pracowników Katedry Ekonomii i Finansów dot. efektów wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie świętokrzyskim. Do udziału w wydarzeniu zostaną zaproszeni przedstawiciele Komisji Europejskiej, władz krajowych i samorządowych.

Debata odbędzie się na przełomie października-listopada 2024 r. Organizację debaty poprzedzi czas prowadzenia badań naukowych, których efekty po przedstawieniu na wydarzeniu zostaną opublikowane w formie artykułu w czasopiśmie naukowym.

Debata odbędzie się w formule otwartej, będą mogły w niej uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby.

Serdecznie zapraszamy do udziału.