Powrót do listy

20 lat Polski w UE- rośniemy razem z klonem i magnolią posadzonymi w dniu wstąpienia Polski do UE

2024-05-16 10:00

2024-05-23 12:20

Rydzyna, Pl. Zamkowy 2,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Im. Franciszka Ratajczaka

Wydarzenie tłumaczone na język migowy

Opis

Impreza będzie miała charakter ogólnoszkolny. Uczniowie będą podzieleni na grupy. Program będzie dostosowany do możliwości psychofizycznych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, słabosłyszących i niesłyszących. Program wspomaga wszechstronny rozwój uczniów rozwijając ich zainteresowania otaczającym ich światem, uczy poszanowania dla różnorodności.