Powrót do listy

Finał XIX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”

2024-06-12 10:00

2024-06-12 15:30

Słupsk, plac Zwycięstwa 3,
Urząd Miejski w Słupsku

Wydarzenie nie będzie tłumaczone na język migowy

Opis

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” jest projektem realizowanym od 2004 roku. Jest jedyną Olimpiadą w Polsce realizowaną wspólnie przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce i Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz Stowarzyszenie „Słupski Instytut ds. Młodzieży”. Od wielu lat w jej organizację zaangażowały się punkty Europe Direct w Polsce, a także członkowie zespołu eksperckiego Team Europe Direct. Celem Olimpiady jest popularyzowanie wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności: jej systemu instytucjonalnego, procesu integracji europejskiej, unijnych polityk, prawa i europejskich wartości oraz ogólnej wiedzy o Europie i państwach członkowskich UE.

Podstawą przeprowadzenia Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (tekst jednolity z 2020 roku Dz.U. poz. 1036). Tym samym Olimpiada spełnia wszystkie kryteria formalne, by móc być uznanym za Olimpiadę Ministerialną.

Olimpiada w liczbach:
1. W XIX edycjach Olimpiady wzięło udział ponad 50 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych, z czego w tegorocznej edycji blisko 6 tys. uczniów z 391 szkół z całej Polski;
2. 19 laureatów udało się na płatny staż do Parlamentu Europejskiego w Brukseli;
3. Blisko 200 wzięło udział w wyjazdach studyjnych do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie Posłów do Parlamentu Europejskiego.